طراحی  آبیاری قطره ای به چه صورت انجام می گیرد؟(آموزش ویدئویی)

زمان مطالعه: ۱۱ دقیقه به طور کلی مراحل   طراحی  آبیاری قطره ای به شرح ذیل است:۱- انتخاب قطره چکان یکی از حساسترین مراحل طراحی یک سیستم  آبیاری قطره ای انتخاب قطره چکان مناسب است.

ادامه مطلب